Innmelding i klubben

Ønsker du å bli medlem i klubben, er det bare og fylle ut skjema som ligger under og sende på e-post til verdalogomegnrideklubb@hotmail.com

Informasjon om betaling av medlemsskontigent står nederst på skjema. Skjemaet kan leveres elektronisk.

Innmeldingsskjema WORD

Innmeldingsskjema PDF