2017 06 Protokoll fra styremøte 8. juni

Siste møtes protokoll finnes i vedlagte fil.

2017 03 Protokoll fra styremøte 19. mars

Protokoll ligger i vedlagte fil.

2017 Årsmøteprotokoll signert

Signert årsmøteprotokoll vedlagt.

2017 02 19 Protokoll styremøte 19.2.17

Protokoll fra styremøte 19. februar 2017

Protokoll fra styremøte 3. November

Protokoll fra styremøte 9. September

2016-06-20 Protokoll fra styremøte 16. juni 2016

Her ligger protokoll fra styremøte 16. juni 2016

Protokoll fra styremøte 8. april 2016

Protokoll fra første styremøte med nytt styre etter årsmøtet finnes her.

Protokoll fra årsmøte 10. mars 2016

Signert protokoll fra årsmøtet 10. mars ligger her

Protokoll fra styremøte torsdag 25. februar 2016

Protokoll lastes ned her

Referat fra styremøte 7. januar 2016

Referat fra møtet finnes her - kan lastes ned

Referat fra styremøte 27 oktober 2015

Last ned referatet her

Referat styremøte 16 september 2015

Referatet kan lastes ned her

Ekstraordinært årsmøte 16. september 2015

                             PROTOKOLL FRA

                        EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

                    VERDAL OG OMEGN RIDEKLUBB

 

 TID:            16. september 2015 kl. 19.00

STED:         Rytterstua i klubbhuset på Sandslia

TILSTEDE:  10 medlemmer

 

 SAK:            Valg av to revisorer

-        herunder valg av to til å underskrive protokollen

  

Valgkomiteens forslag til revisorer:

 Eli Anita Valbekmo Aksnes

Sissel Hermann

Vedtak:      Enstemmig valgt

 

 Forslag på to medlemmer til å underskrive protokollen:

Bjørg Skille og Ina Flotten Sørensen

Vedtak:      Enstemmig valgt

 

 Marthe Chruicshank - referent

  

Bjørg Skille /sign.                            Ina Flotten Sørensen / sign.

 

Møter

Innkalling til ekstraordinært årsmøte
Verdal og omegn rideklubb.

Onsdag 16. september 2015 kl 19.00
i Rytterstua i Sandslia

Sak: Valg av to revisorer

På siste ordinære årsmøte i rideklubben den 26. februar 2015 ble det fattet vedtak om å ikke velge revisorer.

Dette er i strid med vedtektene, og det må derfor avholds ekstraordinært for å få valgt disse.

Valgkomiteen er orientert og har startet sitt arbeid med sikte på å fremme forslag på to kandidater som kan velges på det ekstraordinære årsmøtet 16. september.

Enkel servering

Styret v/ leder.

  

 

Referat fra styremøte torsdag 6 august kl. 18.00 i klubbhuset på Sandslia Ridesenter.

 

Tilstede: Randi, Ingeborg, Nina, Terje, Bodil, Bente og Marthe

 

Sakliste:

1.         Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

2.         Godkjenning av referat         

3.         Innkommet post 

4.         Oppfølgingssaker

5.         Status økonomi

6.         Rapport fra utvalgene

7.         Handlingsplan

8.         Eventuelt

 

 

1. Ok

 

2. Lest opp muntlig for alle. Skriftlig kommer.

 

3. Innkommet post:

- Energisparing. (Randi snakker med Paul og kontakter Ola)

- Hva skjer i 2016? Visit Innherred (stevneutvalget tar ansvar)

 

4. Oppfølgingssaker:

- Hjemmeside er fortsatt ikke oppe. Forslag Nina: 123 hjemmeside. (Marthe, Randi og Nina møtes angående dette)

- Ekstraordinært årsmøte angående revisorer finner sted neste styremøte.

- Rideleir uke 33. (Marthe tar ansvar for dette.)

- Skaffe elektriker til å se over klubbhus og ventilasjonsanlegg

- Sagamarsj: mannskap må på plass da dette nærmer seg.

- Vaktlistene til kiosken må på plass

- Purr på mobilretur da fristen nærmer seg

 

6. Rapport fra utvalgene:

 

Stevneutvalget:

-Trenger goodiebager (Randi og Ingeborg) og blomster (Ola) til stevnet.

- 10 000kr i støtte fra kretsen til stevne

- Har bestillt sløyfer.

 

Juniorutvalget:

- Quizkveld for alle i klubbhuset

- Aktivitetskveld før stevne for de yngre deltagerne med opplæring i vask og stell av hest og utstyr før stevner.

 

Materialutvalget:

- Rydding bak ridehall gjøres før landsstevnet

- Lager enda ei dommerbod

- Maling er innkjøpt til bodene

7. Handlingsplan:

- Dugnad: Terassen, klubbhuset og dommerbodene trenger maling. Dette må gjøres før landsstevnet.

 

8. Eventuelt:

- Forslag fra Terje om endring av søppelabonnement

- Skinnsalong donert til kafeen

 

Neste styremøte er onsdag 16 september i klubbhuset i Sandslia.

Sponsorutvalget (Veronika, Nina og Ola) møter kl. 18.00.

Ekstraordinært årsmøte med valg av revisorer kl. 19.00

Ordinært styremøte kl. 19.30

Referat fra møte i materialutvalget 15. juli 2015

Materialutvalget møttes og satte ned prioriterte saker som skal jobbes fram snarest.

Referat styremøte 11. juni 2015

Referat fra møte 11. juni finnes her.

Referat styremøte torsdag 7 mai 2015

Kan lastes ned og leses her

Referat styremøte om sponsormidler 22 april 2015

Eget styremøte om hvordan håndtere sponsormidler - kan lastes ned og leses her

Referat styremøte 26 mars 2015

Nedlastbart dokument

Referat styremøte 8 mars 2015

Referatet lastes ned her