2017 Vedtatt lovnorm med endringer

Filen inneholder vedtatt lovnorm med endringer vedtatt på årsmøte 2. mars samt godkjent av idrettskretsen.

2017 Vedtatt organisasjonsplan

Her finnes organisasjonsplan vedtatt på årsmøte 2. mars 2017.

Ny lovnorm vedtatt på årsmøtet i 2016

Årsmøtet i 2017 vedtok et par små endringer, disse vil tas inn når godkjenning er mottatt fra idrettskretsen.

Lovnorm og andre styredokumenter

Her vil den nye lovnormen komme inn når vi får den godkjent hos idrettskretsen i fylket, den blir straks oversendt dit sammen med andre nødvendige dokumenter.

En ny organisasjonsplan og styreinstruks er under utarbeidelse - disse dokumentene vil også bli lagt her så snart de er ferdigstilt og vedtatt av klubben.